Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μεγάλο ενδιαφέρον στην ημερίδα του ΙΝΑΣΟ - ΠΑΣΕΓΕΣ για το AgroBioHeat

Στo πλαίσιo των ενημερωτικών εκδηλώσεων της Έκθεσης VERDE-TEC το ΙΝΑΣΟ - ΠΑΣΕΓΕΣ το ΕΚΕΤΑ, σε συνεργασία με την HellaBiom, συνδιοργάνωσαν Ημερίδα με θέμα “Ανανεώσιµη θέρµανση µε χρήση αγροτικών υπολειμμάτων και εναλλακτικών πηγών βιομάζας: συνδυάζοντας το χαµηλό κόστος µε την αειφορία”.

Πιο αναλυτικά, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Ινστιτούτου στον αγροτικό χώρο, όπως και το ευρωπαϊκό έργο AgroBioHeat για την αξιοποίηση της βιομάζας από τον πρωτογενή τομέα και την προώθηση βελτιωμένων και έτοιμων για την αγορά λύσεων θέρμανσης, που υλοποιείται από το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ, το ΕΚΕΤΑ (συντονιστή φορέα) και άλλους ευρωπαίους εταίρους.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η αναλυτική παρουσίαση του οφέλους και των προκλήσεων από την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας σε εφαρμογές θέρμανσης. Παρουσιάστηκαν έτσι παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών, καθώς και ο τρόπος που ο αγροτικός τομέας μπορεί να εξελιχθεί σε παραγωγό ανανεώσιμων καυσίμων θέρμανσης. Επίσης, παρουσιάστηκαν παραδείγματα τεχνολογιών κατάλληλων για χρήση με ένα μεγάλο εύρος καυσίμων βιομάζας.

Το έργο AgroBioHeat έχει σκοπό την μαζική προώθηση βελτιωμένων και έτοιμων για την αγορά λύσεων θέρμανσης με αγροτική βιομάζα στην Ευρώπη. Η αγροτική βιομάζα είναι μια σημαντική, ανεκμετάλλευτη και εγχώρια πηγή ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα, προωθώντας ταυτόχρονα την αγροτική ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Οι δράσεις του έργου θα υλοποιηθούν κυρίως σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο να δημιουργηθεί ένα ευρύ εθνικό κίνημα με την δέσμευση, την εναρμόνιση των εθνικών συμφερόντων και τη δημιουργία πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που ευνοούν την διεύρυνση της θέρμανσης με αγροτοβιομάζα.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μεταφερθούν στους αρμόδιους φορείς ειδικές συστάσεις πολιτικών σχετικά με την απόδοση και τις εκπομπές των συστημάτων θέρμανσης με αγροτική βιομάζα, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων κανονισμών.