Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 02 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μέτρο 16: Διευκρινίσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών

Συχνές ερωτήσεις που απευθύνουν οι δικαιούχοι της δράσης.

Μία σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων για την επιλεξιμότητα των δαπανών για το Μέτρο 16 «Συνεργασία» έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια αρχή του ΠΑΑ.

Να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις αυτές συνιστούν απλές διευκρινίσεις και δεν συνιστούν τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης της Δράσης και των Παραρτημάτων της.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της δράσης «Συνεργασία» είναι σχήματα συνεργασίας φορέων (τουλάχιστον ένας δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας) σε τοπικό ή διατοπικό ή διακρατικό επίπεδο, για την επίτευξη πρακτικών λύσεων σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή την αξιοποίηση μιας τεχνολογικής ή μη, οργανωτικής ή κοινωνικής καινοτόμου λύσης στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των τροφίμων (ταν αυτά αποτελούν προϊόν του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης).

Σύμφωνα με την πρόσκληση του Μέτρου 16 1.1 προκηρύσσονται οι δράσεις:

16. 1 - 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

16.1 -16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του

  • Δείτε αναλυτικά τις ερωτήσεις-απαντήσεις ΕΔΩ.