Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Λύσσα: Ξεκινά ο εμβολιασμός των κόκκινων αλεπούδων

Οι περιοχές που θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού.

Εντός της πρώτης εβδομάδας του Απριλίου 2022 προγραμματίζεται να ξεκινήσει ο εναέριος εμβολιασμός, για την εαρινή εκστρατεία του 2022 και εντός της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου του 2022, για τη φθινοπωρινή εκστρατεία του 2022.

Οι περιοχές διενέργειας του προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας, για το έτος 2022, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ενεργητικής επιτήρησης (προγράμματος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του), καθορίζονται με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Το πρόγραμμα εμβολιασμών εφαρμόζεται δύο φορές το χρόνο, κάθε άνοιξη (εντός του διμήνου Απριλίου - Μαΐου) και φθινόπωρο (Οκτώβριος - Νοέμβριος).

Πίνακας 1. Πίνακας με περιοχές διενέργειας εμβολιασμού έτους 2022

Σκοπός του προγράμματος είναι: α) η προστασία της Δημόσιας Υγείας και της Υγείας των Ζώων από το νόσημα, β) η διασφάλιση της ανοσοποίησης της άγριας πανίδας, γ) η διασφάλιση της εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό της λύσσας στα ζώα, σε όλη την επικράτεια, δ) η επιζωοτιολογική επιτήρηση και ο έλεγχος της λύσσας στους πληθυσμούς των ζώων της άγριας πανίδας (κόκκινες αλεπούδες), που αποτελούν τον ειδικό στοχευόμενο πληθυσμό, ως ζώα, που λειτουργούν ως δεξαμενή του ιού στη χώρα, ε) η επιζωοτιολογική επιτήρηση και ο έλεγχος της λύσσας σε πληθυσμούς άλλων θηλαστικών ζώων, που ανήκουν στον γενικότερο στοχευόμενο πληθυσμό, στ) Η διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από λύσσα στη χώρα.

Ως περιοχές που θα διενεργηθούν οι εμβολιασμοί, ορίζονται οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που απεικονίζονται στον πίνακα 1 και τον χάρτη 1 (επισημασμένες με χρώμα περιοχές) και είναι οι παρακάτω: Π.Ε. Θεσσαλονίκης (τμήμα), Κιλκίς, Σερρών (τμήμα), Πέλλας, Ημαθίας (τμήμα), Κοζάνης, Γρεβενών (τμήμα), Καστοριάς, Φλώρινας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων (τμήμα), Πρέβεζας (τμήμα), Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου, Καβάλας (τμήμα), και Δράμας.

Η συνολική έκταση όπου θα διενεργηθούν εναέριοι εμβολιασμοί εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 30.000 km2, εξαιρουμένων των περιοχών που αφορούν σε υδάτινες επιφάνειες, ποταμούς, εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, αστικές περιοχές και οικισμούς.

Ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί με δολώματα φέροντα εμβόλιο κατά της λύσσας και η διασπορά τους θα γίνει με ρίψη από αέρος.

Υπολογίζεται η διασπορά κατά μέσο όρο 20-25 δολωμάτων και, πάντως, όχι λιγότερο από 20, ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας.

Να σημειωθεί ότι εμβολιασμός δεν εφαρμόζεται σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα και λίμνες.

  • Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ.