Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Κορωνοενισχύσεις σε 6 προϊόντα-Τα ποσά που θα δοθούν

Η πληρωμή θα γίνει το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Έως τις 30 Ιουνίου 2022 θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τις καλλιέργειες λεβάντας, ξηρών σύκων, της επιτραπέζιας ελιάς (πλην Καλαμών και του κωδικού 2008190 του ΟΣΔΕ), του καπνού, της επίσπορης και βιομηχανικής πατάτας καθώς και των μανταρινιών ποικιλίας κλημεντίνη.

Το ύψος της χρηματοδότησης για το 2022 για λεβάντα, ξηρά σύκα, καπνό και επιτραπέζια ελιά (πλην Καλαμών) ανέρχεται μέχρι το ποσό των 26.308.252 ευρώ, ενώ για την επίσπορη και βιομηχανική πατάτα και τα μανταρίνια ποικιλίας Κλημεντίνη, ανέρχεται μέχρι του ποσού των 4.763.650 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα διατεθούν κατ' ανώτατο όριο, 1.398.256 ευρώ για την ενίσχυση επίσπορης και βιομηχανικής πατάτας και 3.365.460 ευρώ τους παραγωγούς μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη.

Αναλυτικά το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε:

 • Για τους παραγωγούς λεβάντας 57 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας.
 • Για τους παραγωγούς σύκων προς αποξήρανση 67 ευρώ να στρέμμα καλλιέργειας.
 • Για τους παραγωγούς επιτραπέζιας ελιάς 40 ευρώ ανά στρέμμα. Εξαιρούνται οι παραγωγοί ελιάς Καλαμών και οι παραγωγοί ελιάς με Κωδικό Συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ «Λοιπές κωδικός 2008190».
 • Για τους παραγωγούς καπνού 90 ευρώ ανά στρέμμα.
 • Για τους παραγωγούς επίσπορης πατάτας 205 ανά στρέμμα και για την βιομηχανική πατάτα 83,92 ευρώ ανά στρέμμα.
 • Για τους παραγωγούς Μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη 70 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

 • Για τους παραγωγούς Λεβάντας όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης.
 • Για τους παραγωγούς Ξηρών Σύκων όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι τεσσάρων ετών.
 • Για τους παραγωγούς επιτραπέζιας Ελιάς, πλην των παραγωγών ελιάς Καλαμών και των παραγωγών ελιάς με Κωδικό Συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ «Λοιπές κωδικός 2008190», όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι τεσσάρων ετών.
 • Για τους παραγωγούς καπνού όλων των καλλιεργούμενων ποικιλιών στην Επικράτεια που έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης.
 • Για τους παραγωγούς επίσπορης και βιομηχανικής πατάτας όσοι έχουν ασφαλίσει την παραγωγή τους στον ΕΛΓΑ για το έτος 2020.
 • Για τους παραγωγούς Μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη όσοι έχουν υποβάλλει Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα εκμετάλλευσης. Από την ενίσχυση εξαιρούνται τα νεαρά δένδρα μέχρι τεσσάρων ετών.

Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις εδώ και εδώ,