Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Καταβολή επιδομάτων Μαρτίου 2022

Αύριο, Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβληθούν απ' τον ΟΠΕΚΑ τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Στέγασης:   Δικαιούχοι 278.796 – 33.706.733 ευρώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα:  Δικαιούχοι 219.941 –  45.025.836 ευρώ

-Αναπηρικά:   Δικαιούχοι 168.239 –  70.625.425 ευρώ

-Στεγαστική Συνδρομή:  Δικαιούχοι 780 –  223.602 ευρώ

-Ομογενών:  Δικαιούχοι 6.194 – 219.011 ευρώ

-Σύνταξη ανασφ. Υπερηλίκων, (ν. 1296/1982): Δικαιούχοι 18.215  – 6.171.701 ευρώ

-Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης υπερήλικων: Δικαιούχοι 16.728 –5.069.272 ευρώ

-Έξοδα κηδείας:  Δικαιούχοι 170 –135.228 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 12.114 – 12.187.605 ευρώ

-Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι 577.105  – 118.659.682 ευρώ

-Ορεινών μειονεκτικών:  Δικαιούχοι 21 – 9.600 ευρώ

-Κόκκινα δάνεια:   Δικαιούχοι, 2.574 – 169.734  ευρώ

-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:  Δικαιούχοι 6 – 6000 ευρώ

-Πρόγραμμα επιδότησης Α’ Κατοικίας λόγω Covid- 19 / Γέφυρα:  Δικαιούχοι,    6.596 – 1.222.152 ευρώ

-Επίδομα Αναδοχής : Δικαιούχοι, 416 – 208.192 ευρώ

 Σύνολο δικαιούχων 1.287.479 – Σύνολο καταβολών 293.431.581ευρώ