Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Επιχειρησιακές ομάδες: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων στήριξης

Αφορά τις επιχειρησιακές ομάδες που έχουν ενταχθεί στην δράση 1.

Έως τις 6 Μαΐου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης για τις επιχειρησιακές ομάδες που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1.

Η τροποποίηση της αρχικής απόφασης αφορά την 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων:

  •  16. 1 - 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

  • 16.1- 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».