Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση χοίρειου κρέατος

Ενίσχυση για την ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του χοίρειου κρέατος θα χορηγηθεί σε ενδιαφερόμενους αποθεματοποιητές.

Η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 29η Απριλίου 2022, ενώ η ενίσχυση θα δοθεί κατόπιν αιτήματος του αποθεματοποιητή.

Κάθε αίτηση αφορά ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 10 τόνων προϊόντων χωρίς κόκαλα και 15 τόνων άλλων προϊόντων.

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση χορηγείται μόνο για ποσότητες νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη κρέατος που δεν έχουν ακόμη αποθεματοποιηθεί.