Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδος: Ιανουάριος 2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 ανήλθε στο ποσό των 6.318,4 εκατ. ευρώ (7.127,3 εκατ. δολάρια) έναντι 4.002,6 εκατ. ευρώ (4.859,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021  παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 57,9%.  

  • Η  αντίστοιχη  αξία  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή  κατά  τον  μήνα  Ιανουάριο  2022  παρουσίασε  αύξηση  κατά  1.320,0  εκατ.  ευρώ, δηλαδή  42,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Ιανουάριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 1.309,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 42,6%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 ανήλθε στο ποσό των 3.374,1 εκατ. ευρώ (3.828,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.520,8 εκατ. ευρώ (3.079,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 33,9%.  

  • Η  αντίστοιχη  αξία  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή  κατά  τον  μήνα   Ιανουάριο  2022  παρουσίασε  αύξηση  κατά   409,6  εκατ.  ευρώ δηλαδή  20,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Ιανουάριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 406,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή  20,2%, σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 ανήλθε σε 2.944,3 εκατ. ευρώ (3.298,4 εκατ. δολάρια) έναντι 1.481,8  εκατ.  ευρώ  (1.780,9  εκατ.  δολάρια)  κατά  τον  ίδιο  μήνα  του  έτους  2021,  παρουσιάζοντας  αύξηση,  σε  ευρώ,  98,7%.  

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Ιανουάριο 2022 παρουσίασε  αύξηση του ελλείμματος κατά 910,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 84,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  και τα πλοία κατά τον μήνα  Ιανουάριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 903,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 84,6%  σε σχέση με τον μήνα Ιανουάριο 2021.

Τα  μηνιαία  στοιχεία   των  ενδοκοινοτικών   συναλλαγών,  έχουν   προσαρμοστεί   στο   σύνολο  των   ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων  των  συναλλαγών  κάτω  από  το  στατιστικό  κατώφλι,  βάσει  των  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.