Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Φεβρουαρίου 2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2022 υπολογίσθηκε ως εξής:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ_2022
ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά
       206,68
Φ/Β
       201,53
ΜΥΗΣ
       211,04
Βιομάζα
       217,16
ΣΗΘΥΑ
       217,16