Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Διευκρινίσεις για τη φορολογία κρασιών μικρών οινοπαραγωγών

Διευκρινίσεις για τη φορολογική αντιμετώπιση του κρασιού που παράγουν οι μικροί οινοπαραγωγοί, των οποίων η είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωση εκκρεμεί, δίνει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.

Να σημειωθεί, ότι σύμφωνα, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ) κρίθηκε ότι, οι μικροί οινοπαραγωγοί, οι οποίοι παράγουν κατά μέσο όρο κάτω από 1000 HL ετησίως, θεωρείται ότι λειτουργούν σε καθεστώς αναστολής, απαλλασσόμενοι, ωστόσο, από την υποχρέωση σύστασης φορολογικής αποθήκης και έκδοσης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, σε συμμόρφωση με την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ, οι εν λόγω παραγωγοί είχαν υποχρέωση να υποβάλουν Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, άμεσα και όχι πέραν της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μηνός Απριλίου του 2019, για τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογούσε στις ποσότητες προϊόντων (κρασιών), τα οποία παρήχθησαν κατά την αμπελοοινική περίοδο (2018-2019) και τα οποία είχαν πωληθεί μέχρι και την 31η-12-2018.

Δεδομένου ότι, υφίστανται περιπτώσεις για τις οποίες εκκρεμεί η είσπραξη του ΕΦΚ κρασιών μικρών οινοπαραγωγών και προηγούμενων της αναφερόμενης στην εν λόγω εγκύκλιο αμπελοοινικών περιόδων (κατά τις οποίες εφαρμόζονταν θετικός συντελεστής ΕΦΚ στο προϊόν αυτό) και προκειμένου για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπισή τους από τις τελωνειακές αρχές, διευκρινίζεται, ότι και στις περιπτώσεις αυτές ο εν λόγω φόρος θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο για τις πωληθείσες (χονδρική και λιανική) μέχρι την 31-12-2018 ποσότητες των προϊόντων αυτών.