Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αύξηση 33,9% για τις ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο

Διατηρείται η δυναμική παρά τις αντιξοότητες – Ποιοι κλάδοι πρωταγωνίστησαν - Ανησυχία για την μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη, «με το δεξί ξεκίνησε η νέα χρονιά για τις ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο 33,9% τον πρώτο μήνα του 2022. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη, η οποία δεδομένων των συνθηκών επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια. Και αυτό γιατί φαίνεται πως οι Έλληνες Εξαγωγείς συνεχίζουν με αμείωτη ένταση την προσπάθεια να διεισδύσουν περισσότερο στις διεθνείς αγορές κόντρα στις δυσκολίες που προκύπτουν από την ενεργειακή κρίση και τις «αρρυθμίες» στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μια προσπάθεια που γίνεται ακόμη πιο δύσκολη λόγω του Πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος δημιουργεί νέα δεδομένα και οξύνει τα προβλήματα. Ο εξαγωγικός κόσμος παρακολουθεί με ιδιαίτερη αγωνία τις τραγικές εξελίξεις στην Ουκρανία, προκειμένου να καθορίσει την στάση του. Στον αντίποδα, μελανό σημείο και μόνιμη πηγή έντονου προβληματισμού παραμένει το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο διογκώθηκε υπέρογκα κατά 98,7% τον πρώτο μήνα της καινούριας χρονιάς, χτυπώντας «καμπανάκι» για τη συνέχεια και την τροπή που μπορεί να πάρει.»

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Ιανουάριο του 2022 σημειώνουν αύξηση κατά 853,3 εκατ. ευρώ ή κατά 33,9% και διαμορφώθηκαν στα 3,37 δισ. ευρώ από 2,52 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Χωρίς πετρελαιοειδή οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 20,4% ή κατά 409,6 εκατ. ευρώ και έφθασαν στα 2,42 δισ. ευρώ από 2,01 δισ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Ιανουάριο του 2022 καθώς διευρύνθηκαν κατά 2,32 δισ. ευρώ ή κατά 57,9% και ανήλθαν σε 6,32 δισ. ευρώ έναντι 4 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 4,41 δισ. ευρώ από 3,09 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 1,32 δισ. ευρώ ή κατά 42,8%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος 2022)
Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά) ΑΞΙΑ 2021 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2022 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 4.002,6 6.318,4 57,9%
Εξαγωγές 2.520,8 3.374,1 33,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.481,8 -2.944,3 98,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2021 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2022 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 3.085,8 4.405,8 42,8%
Εξαγωγές 2.009,0 2.418,6 20,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.076,8 -1.987,2 84,5%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα σχεδόν διπλασιάστηκε τον Ιανουάριο του 2022 και άγγιξε τα 2,94 δισ. ευρώ από 1,48 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους, αυξήθηκε δηλαδή κατά 1,46 δισ. ευρώ, ή κατά -98,7%, Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα έφτασε στα -1,99 δισ. ευρώ από -1,08 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 910,4 εκατ. ευρώ, ή κατά 84,5%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Ιανουάριο του 2022, παρατηρείται σημαντική αύξηση τόσο προς την ΕΕ όσο και προς τις Τρίτες Χώρες. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 26,1% και ακόμα περισσότερο προς τις Τρίτες Χώρες, κατά 44,1%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν χαμηλότερης έντασης άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 18,3% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 24,9%.

Ιανουάριος 2022
Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά) ΑΞΙΑ 2021 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2022 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    % Μερίδιο 2021 Μερίδιο 2022
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.431,1 1.804,0 26,1% 56,8% 53,5%
Τρίτες Χώρες 1.089,7 1.570,1 44,1% 43,2% 46,5%
ΣΥΝΟΛΟ 2.520,8 3.374,1 33,9%    
           
Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2021 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2022 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %    
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.374,5 1.626,1 18,3% 68,4% 67,2%
Τρίτες Χώρες 634,5 792,5 24,9% 31,6% 32,8%
ΣΥΝΟΛΟ 2.009,0 2.418,6 20,4%    

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών διαμορφώθηκε στο 53,5% από 56,8% τον Ιανουάριο του 2021 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 46,5% από 43,2% τον Ιανουάριο του 2021. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 67,2% και των τρίτων χωρών στο 32,8%

 Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Ιανουάριο του 2022 καταγράφονται ανοδικές τάσεις για όλους τους κλάδους, με μοναδική εξαίρεση τον κλάδο των Λαδιών (-4,7%). Σημαντική ποσοστιαία αύξηση παρατηρείται στα Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (+93,5%), στα Βιομηχανικά (+26,8%), στα Τρόφιμα & Ζώντα Ζώα (+20,1%), στα Χημικά (+4,9%) και στα Μηχανήματα (+42,1%).

Ακολουθούν οι κλάδοι των Διαφόρων Βιομηχανικών (+7,7%), των Πρώτων Υλών (+23,4%), των Ποτά & Καπνός (+5%) και των, χαμηλών σε αξία εξαγωγών, Εμπιστευτικών Προϊόντων (+73%), σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021.

Ιανουάριος 2022
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 509,6 986,3 93,5%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 416,0 499,7 20,1%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 420,7 533,5 26,8%
ΧΗΜΙΚΑ 425,0 445,9 4,9%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 240,8 342,1 42,1%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 196,1 211,2 7,7%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 143,9 177,6 23,4%
ΛΑΔΙΑ 65,3 62,2 -4,7%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 65,7 69,0 5,0%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 27,0 46,7 73,0%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ