Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αυτόχθονες φυλές: Εγκρίθηκαν πληρωμές 2,8 εκατ. ευρώ

Η πληρωμή αφορά τους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης.

Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 2.839.510,20 ευρώ, προκειμένου να πληρωθούν οι δικαιούχοι της πράξης με τίτλο: «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων» της 1ης Πρόσκλησης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.9 του Υπομέτρου 10.1 Μέτρο 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Από το παραπάνω ποσό (2.839.510,20 ευρώ), ποσό ύψους 1.839.510,20 ευρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο.