Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Χειμερινές επεμβάσεις σε Μηλιά - Αχλαδιά

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας για τις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Ιθάκης.

Ψύλλα Αχλαδιάς

Το έντομο Ψύλλα διαχειμάζει ως ενήλικο σε προφυλαγμένες θέσεις σε διάφορα μέρη του οπωρώνα.

Συστάσεις: Σε όλους τους αχλαδεώνες, για μείωση του διαχειμάζοντα πληθυσμού και περιορισμό της εναπόθεσης αυγών, συνιστάται η χρήση παραφινικού λαδιού/πολτού ή καολίνης. Το χειμερινό λάδι εφαρμόζεται με ψεκασμό πλήρους κάλυψης (ξύλου) στο στάδιο του λήθαργου - πριν την έναρξη του φουσκώματος των οφθαλμών. Το θερινό λάδι στο φούσκωμα των οφθαλμών. Η εφαρμογή να γίνει μια ηλιόλουστη μέρα με θερμοκρασία πάνω από 7-10ο C υπό σκιά και χωρίς άνεμο, όταν η υγρασία και η βροχή έχουν στεγνώσει. Να αναβληθεί η εφαρμογή σε ενδεχόμενο παγετού.

Σε κτήματα με έντονη περσινή προσβολή του εντόμου, προτείνεται η εφαρμογή συνθετικών πυρεθρινών συνδυαστικά με λάδι.

Κόκκινος Τετράνυχος Μηλιάς

Τα διαχειμάζοντα αυγά βρίσκονται σε ομάδες στα ξυλώδη μέρη του δένδρου και κυρίως στις βάσεις της λογχοειδούς βλάστησης.

Συστάσεις: Προτείνεται η εφαρμογή θερινού ή χειμερινού πολτού σε όλους τους οπωρώνες. Ο ψεκασμός πλήρους κάλυψης (ξύλου) να γίνει στο στάδιο του λήθαργου και μέχρι την έναρξη του φουσκώματος των οφθαλμών. Με τα παραπάνω σκευάσματα καταπολεμούνται επίσης διαχειμάζουσες μορφές κοκκοειδών, αφίδων.

Βακτηριακό κάψιμο

Ζημιά: Απότομη ξήρανση και μαύρισμα ανθέων, βλαστών, φύλλων, καρπών και κλάδων που φαίνονται σαν καμένοι από φωτιά. Τα προσβεβλημένα φύλλα γίνονται καστανά και παραμένουν στο δένδρο όλο το έτος. Οι τρυφεροί βλαστοί κάμπτονται σαν «μαγκούρα», μαραίνονται, ξηραίνονται. Από τα άνθη και τους βλαστούς η μόλυνση επεκτείνεται στους κλάδους και τους βραχίονες όπου σχηματίζονται έλκη.

Με βροχερό καιρό εμφανίζεται βακτηριακή βλέννα στους μίσχους, τα νεαρά καρπίδια ή στα έλκη των κλάδων.

Συστάσεις: Προτείνεται αυστηρό κλάδεμα και κάψιμο των προσβλημένων κλάδων και βραχιόνων με αφαίρεση και υγιούς τμήματος μήκους 30 εκατ. κάτω από τα ορατά όρια των ελκών.

Κατά το κλάδεμα, συνεχή απολύμανση των εργαλείων.

Απολύμανση των τομών κλαδέματος με χαλκούχο σκεύασμα ή άλλα κατάλληλα σκευάσματα.

Συνιστάται ψεκασμός πριν την διακοπή του λήθαργου με οξυχλωριούχο χαλκό ή υδροξείδιο του χαλκού.

Κλάδεμα:

  • Το κλάδεμα να επιτρέπει τον αερισμό των δένδρων και την καλή επικάλυψη με το ψεκαστικό υγρό.
  • Αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλάδων, κλαδίσκων. Ο μύκητας του ιδίου διαχειμάζει ως μυκήλιο στα προσβεβλημένα μέρη του δένδρου και η αφαίρεση αυτών μειώνει τις πρωτογενείς μολύνσεις την άνοιξη. Αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων από φουζικλάδιο κλάδων στα έλκη των οποίων διαχειμάζει το παθογόνο, ώστε να μειωθούν οι πρωτογενείς μολύνσεις της Άνοιξης. Αφαίρεση και καταστροφή με κάψιμο των βραχιόνων που είναι προσβεβλημένοι από την ψώρα του San Jose.
  • Εκρίζωση και απομάκρυνση των έντονα προσβεβλημένων δένδρων και των γειτονικών τους που είναι ύποπτα προσβολής, μαζί με ολόκληρο το ριζικό σύστημα.
  • Απολύμανση των τομών κλαδεύσεως με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα. Υπάρχουν κλαδευτικά εργαλεία που παράλληλα με την τομή κάνουν και απολύμανση αυτής.
  • Απολύμανση κλαδευτικών εργαλείων μετά από κάθε τομή.

Κατεργασία του εδάφους:

  • Δεν πρέπει να καλλιεργείται η περιοχή κοντά στο δένδρο (προβολή της κόμης) για την αποφυγή μικροπληγών στα ριζικά τριχίδια.
  • Συνιστάται η διατήρηση της φυσικής βλάστησης σε μη παραγωγικές περιοχές ή ζώνες (όρια οπωρώνα, πρανή κλπ