Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 08 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τα πρώτα στοιχεία αποθεμάτων μήλων και αχλαδιών για το 2022

Η WAPA, η Παγκόσμια Ένωση Μήλων και Αχλαδιών, δημοσίευσε τα πρώτα στοιχεία για τα αποθέματα μήλων και αχλαδιών για το 2022.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα αποθέματα μήλων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5,1% σε σύγκριση με το 2021, φτάνοντας τους 4.308.683 τόνους, ενώ τα αποθέματα αχλαδιών μειώθηκαν κατά 18,2% σε 661.587 τόνους.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα μήλων την 1η Ιανουαρίου 2022 ανήλθαν σε 1.674.042 τόνους (-2,7% σε σύγκριση με το 2021), ενώ τα αποθέματα αχλαδιών έφτασαν τους 190.192 τόνους (24,8% πάνω από το 2021).

Τα αυξημένα ευρωπαϊκά αποθέματα μήλων οφείλονται κυρίως στις ποικιλίες Golden Delicious (αύξηση 19,5% από το 2021), Jonagold (+15,8%), και Gala (+15,7%), που αντιστάθμισαν τη μείωση σε αρκετές ποικιλίες, με πιο αξιοσημείωτη τη Granny Smith (-12,5%) και την Cripps Pink (-11%). Από την άλλη πλευρά, τα αποθέματα αχλαδιών διαμορφώθηκαν σε 661.587 την 1η Ιανουαρίου 2022, 18,2% χαμηλότερα από τον όγκο του 2021, κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης στην Ιταλία.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα μήλων τον Ιανουάριο διαμορφώθηκαν σε 1.674.042 τόνους, μειωμένα κατά 2,7% σε σύγκριση με το 2021. Αυτό οφείλεται στη μείωση μεταξύ των μεγαλύτερων ποικιλιών, όπως Fuji (-19,6%), Honeycrisp (-15,5%), Red Delicious ( -12,5%) και Gala (-8,3%), και παρά τις σημαντικές αυξήσεις για το Cosmic Crisp (+147%) και το Pink Lady (+17,4%). Τα αποθέματα αχλαδιών στις ΗΠΑ διαμορφώθηκαν στους 190.192 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 24,8% πέρυσι.