Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παραγωγή αλκοολούχων ποτών και φόρος κατανάλωσης

Ενημερωτική εγκύκλιος από την ΑΑΔΕ για την πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών.

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της σχετικής οδηγίας για την πιστοποίηση και την αυτοπιστοποίηση ανεξάρτητων μικρών παραγωγών αλκοολούχων ποτών για σκοπούς ειδικών φόρων κατανάλωσης».

Πρόκειται για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, με την οποία η ανάλογη κοινοτική οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη χορηγούν, κατόπιν αιτήματος, ετήσιο πιστοποιητικό στους ανεξάρτητους μικρούς παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους με το οποίο επιβεβαιώνεται η ετήσια συνολική παραγωγή τους, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και η συμμόρφωση του ανεξάρτητου μικρού παραγωγού με τα κριτήρια που κατά περίπτωση ορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

Ειδικότερα παρέχονται οδηγίες για την έκδοση από την τελωνειακή αρχή του ανωτέρω πιστοποιητικού για τις περιπτώσεις των ανεξάρτητων μικρών ζυθοποιείων, καθώς και για την ορθή συμπλήρωση των συνοδευτικών της διακίνησης εγγράφων όπου απαιτείται αναφορά στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.