Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 04 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Ο δείκτης αγροτικής πολυδιάστατης φτώχειας

Αναπτύχθηκε από τον FAO σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Το βασικό ζητούμενο ήταν να υπάρξουν ακριβέστερα δεδομένα για την αγροτική φτώχεια, ώστε να μπορούν να διαμορφωθούν περισσότερο στοχευμένες πολιτικές.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη σχετική μελέτη, η πλειοψηφία των φτωχών του κόσμου ζει σε αγροτικές περιοχές, αλλά είναι δύσκολο να βρεθούν αξιόπιστες και εναρμονισμένες πληροφορίες για τον αριθμό και τις συνθήκες τους.

Για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτής της ανεπάρκειας στην καταπολέμηση της παγκόσμιας πείνας, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) δημοσίευσε έκθεση που συντάχθηκε σε συνεργασία με την πρωτοβουλία Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), η οποία εισάγει έναν καινοτόμο Δείκτη Αγροτικής Πολυδιάστατης Φτώχειας (R-MPI).

Το R-MPI διευρύνει τις υπάρχουσες μεθόδους για τη μέτρηση της αγροτικής φτώχειας εξετάζοντας πιο προσεκτικά τις δυνατότητες των αγροτικών πληθυσμών: επισιτιστική ασφάλεια, ποιότητα της διατροφής, εκπαίδευση και βιοτικό επίπεδο.

Επιπλέον, ο FAO και το OPHI πρόσθεσαν δύο βασικές πτυχές που επηρεάζουν τη ζωή των κατοίκων της υπαίθρου ειδικότερα: την πρόσβαση (ή την έλλειψή τους) σε επαρκή γεωργικά περιουσιακά στοιχεία και την έκθεση σε περιβαλλοντικούς και άλλους κινδύνους και την κοινωνική προστασία.

«Παρά το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν και χρησιμοποιούνται ευρέως μια σειρά μέτρων για τη φτώχεια, εναρμονισμένες πληροφορίες για τη φτώχεια της υπαίθρου, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια σωστή και ομοιογενή μέτρηση, είναι λιγότερο άμεσα διαθέσιμες. Το R-MPI περιλαμβάνει καινοτόμους δείκτες σχετικά με την επάρκεια της ιδιοκτησίας γεωργικών περιουσιακών στοιχείων, την κοινωνική προστασία της υπαίθρου και την έκθεση σε κινδύνους. Στην εφαρμογή που προτείνεται στην έκθεση, το R-MPI χρησιμοποιεί καινοτομίες στη διάσταση του κινδύνου, συνδυάζοντας την έρευνα των νοικοκυριών με τα γεωχωρικά δεδομένα», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO Maximo Torero Cullen κατά την παρουσίαση της έκθεσης.

Το R-MPI βασίζεται στην ιδέα ότι μια μεμονωμένη διάσταση, όπως το εισόδημα των νοικοκυριών, δεν αποτυπώνει με ακρίβεια τη φτώχεια στις αγροτικές περιοχές. Είναι πλέον ευρέως αναγνωρισμένο ότι η δυσκολία σημαίνει πολύ περισσότερα από έναν άδειο τραπεζικό λογαριασμό. Αυτή η έννοια αντανακλάται στον Παγκόσμιο Πολυδιάστατο Δείκτη Φτώχειας (MPI), ο οποίος ξεκίνησε το 2010 από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και το OPHI και κάλυψε 109 χώρες και 5,9 δισεκατομμύρια ανθρώπους το 2021.

Το R-MPI, το οποίο επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του παγκόσμιου MPI, περιλαμβάνει επίσης έναν καινοτόμο συνδυασμό γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων έρευνας που ποσοτικοποιεί τους κινδύνους έκθεσης των κατοίκων της υπαίθρου στην ξηρασία, τις πλημμύρες ή τα κύματα καύσωνα.

«Η κυκλοφορία αυτού του καινοτόμου Rural MPI είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος δεδομένων και της συζήτησης για το πώς θα πρέπει να συνεχιστεί η κατανόηση της αγροτικής φτώχειας, με στόχο τον τερματισμό της σε όλες τις μορφές και διαστάσεις της», δήλωσε η Sabina Alkire,  διευθύντρια του  ΟPΗI.

Η έκθεση σημειώνει ότι ένας πιο ακριβής προσδιορισμός του ποιοι είναι οι ακραίοι φτωχοί, πού ζουν και ποιοι συγκεκριμένοι περιορισμοί τους εμποδίζουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια στις αγροτικές περιοχές, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ακριβέστερων πολιτικών για την αντιμετώπιση της αγροτικής φτώχειας και πείνας.

Ο FAO υποστηρίζει τις χώρες στο σχεδιασμό και τη θέσπιση πολιτικών που αντιμετωπίζουν την κατάσταση των φτωχών και μικρής κλίμακας αγροτών, ενισχύοντας τα μέσα διαβίωσής τους και βελτιώνοντας την ανθεκτικότητά τους και την ικανότητά τους να ξεφύγουν από την ακραία φτώχεια.

Το R-MPI μπορεί να βοηθήσει ως εργαλείο καθοδήγησης για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ως εργαλείο παρακολούθησης για έργα και προγράμματα που επιδιώκουν την αντιμετώπιση της αγροτικής φτώχειας.