Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μηνιαία Εκκαθάρισης Παραγωγής ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουαρίου 2022

Με ανακοίνωσή του ο ΔΑΠΕΕΠ γνωστοποιεί ότι έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ τα ενημερωτικά σημειώματα παραγωγής ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Ιανουάριο 2022.

Η πρόσβαση στα ενημερωτικά σημειώματα γίνεται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.

Για λόγους ασφάλειας δεδομένων, η είσοδος θα πραγματοποιείται μετά τη διασταύρωση των στοιχείων επικοινωνίας με μοναδικό κωδικό (OTP) που θα αποσταλεί στο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλωθεί.

Ταυτόχρονα, ο ΔΑΠΕΕΠ ενημερώνει ότι όσοι Παραγωγοί ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ έχουν εγγραφεί στην Αυτοτιμολόγηση αποζημιώνονται αυτοποιημένα αμέσως μετά την ανάρτηση των αντίστοιχων παραστατικών της Οικονομικής Διεύθυνσης.