Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μεταποίηση: Σε διαβούλευση η πρόσκληση για τη Δράση 1

Σε διαβούλευση η πρόσκληση για την δράση 1 «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων».

Σε διαβούλευση τέθηκε από την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 έως και τις 7 Μαρτίου 2022 η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στη Δράση 1 «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» του Άξονα 1 «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 179.681.250 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καθορίζεται το ακόλουθο καθεστώς ενισχύσεων που περιλαμβάνει:

α) ενισχύσεις στη «μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος:

Αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωτικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση.

β) ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικού προϊόντος:

Αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος, ως Α' ύλη της παραγωγικής διαδικασίας, από την οποία προκύπτει προϊόν το οποίο δεν καλύπτεται από το παράρτημα I της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) ενισχύσεις στους τομείς της βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου.

  • Δείτε την Πρόσκληση της Δράσης 1 εδώ.