Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο

H Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού του του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση την Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο, στρατηγικός σκοπός της οποίας είναι ιδίως η χάραξη ολοκληρωμένων στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασμού, εθνικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου.

Η Εθνική Χωρική Στρατηγική αναφέρεται τόσο στον χερσαίο όσο και στον θαλάσσιο χώρο, καθώς ενσωματώνει την Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο (ΕΧΣΘΧ), προτέινοντας τις υποδιαιρέσεις του. Είναι δυνατή η κατάρτιση και έγκριση της ΕΧΣΘΧ χωρίς την ύπαρξη της Εθνικής Χωρικής Στρατηγική. Η ΕΧΣΘΧ μαζί με τα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια (ΘΧΠ) συνθέτουν τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και αποτελούν ένα συνεκτικό, πολυεπίπεδο πλαίσιο για την ανάπτυξη του θαλάσσιου σχεδιασμού.

Ο σχεδιασμός και η εναρμόνιση των δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτουν την συνεργασία της Ελλάδας με τις χώρες που μοιράζονται μαζί της περιβαλλοντικές προκλήσεις και κινδύνους. Οι οικονομικές δραστηριότητες στην Μεσόγειο θάλασσα έχουν σωρευτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, που επηρεάζουν όλες τις Μεσογειακές χώρες χωρίς εξαίρεση. Οι κίνδυνοι είναι κοινοί από την υπεραλίευση, την ρύπανση από απορρίμματα ή πετρελαιοκηλίδες καθώς και την αόρατη ρύπανση από μικροπλαστικά και χημικές ουσίες.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ενδέχεται να είναι καταστροφικές για τη Μεσόγειο και τις παράκτιες περιοχές από τις μεταβολές της θερμοκρασίας των υδάτων, την άνοδο της στάθμης των θαλασσών, τις πλημμύρες και τη διάβρωση. Οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να επιδεινώσουν την απειλή που συνιστά η απώλεια της βιοποικιλότητας, η οποία οφείλεται τόσο στην κλιματική αλλαγή όσο και την καταστροφή φυσικών οικοτόπων από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι περιβαλλοντικές αυτές επιπτώσεις θέτουν σε κίνδυνο την ανθεκτικότητα της γαλάζιας οικονομίας σε όλες τις χώρες της Μεσογείου.

Για αυτούς τους λόγους είναι επιβεβλημένη η διασυνοριακή συνεργασία τόσο στην συλλογή δεδομένων και την επιστημονική έρευνα για τις πιέσεις που δέχονται τα οικοσυστήματα στη Μεσόγειο όσο και στην κοινή χάραξη δημόσιας πολιτικής με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Για να συμμετέχετε στην δημόσια διαβούλευση πατήστε εδώ.