Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 02 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης για την κρεοπαραγωγό πτηνοτροφία

Νέοι πτηνοτρόφοι που ήδη εκτρέφουν κρεοπαραγωγά ορνίθια ή γαλοπούλες θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής με θέμα «Κρεοπαραγωγός Πτηνοτροφίας», που διοργανώνει Οργανισμός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ).

Το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο υλοποιείται στις περιοχές Άρτας, Ιωαννίνων και Χαλκίδας θα δώσει τη δυνατότητα συνολικά σε πενήντα πέντε (55) νέους πτηνοτρόφους με μικρή ή και καθόλου εμπειρία, να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική εκτροφή κρεοπαραγωγών πτηνών, όπως το κοτόπουλο και η γαλοπούλα.

Μετά την επιτυχημένη έναρξη του προγράμματος στην Άρτα, το πρόγραμμα συνεχίζεται για δεκαπέντε (15) ωφελούμενους πτηνοτρόφους στη Χαλκίδα. Στόχος είναι η προετοιμασία και η ενημέρωση των νέων πτηνοτρόφων για τις τελευταίες εξελίξεις, ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εκτροφών τους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά και να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις του πιο δυναμικού κλάδου της κτηνοτροφίας.

H συνολική διάρκεια της δράσης στη Χαλκίδα ορίζεται στις 40 ώρες, εκ των οποίων οι 32 ώρες αποτελούν τη θεωρητική εκπαίδευση και οι 8 ώρες είναι πρακτική άσκηση σε πτηνοτροφείο. Στο τέλος του προγράμματος δίνεται στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε νέους/ες που είναι:

 • πτηνοτρόφοι,
 • υποαπασχολούμενοι στην πτηνοτροφία με λίγη ή καθόλου εμπειρία,
 • άνεργοι που σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη λειτουργία μονάδας εκτροφής κοτόπουλου ή γαλοπούλας, κατά προτίμηση στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου επενδυτικού σχεδίου (πχ Νέοι Αγρότες, σχέδιο βελτίωσης κλπ).

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

 • Παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης του κλάδου της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας την Ελλάδα και στον κόσμο, προκλήσεις και προοπτικές
 • Βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές εκτροφής: κρεοπαραγωγών ορνιθίων, πατρογονικών σμηνών κρεοπαραγωγής, γαλοπούλας
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διατροφή των πτηνών
 • Μέτρα βιοασφάλειας
 • Εμβολιασμοί και ασθένειες κρεοπαραγωγών πτηνών
 • Κανόνες ευζωίας
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις πτηνοτροφικής μονάδας
 • Σχεδιασμός και εξοπλισμός πτηνοτροφικής μονάδας
 • Εκτίμηση κόστους παραγωγής και οικονομικών δεικτών βιωσιμότητας μιας μονάδας