Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Διαβούλευση για την καλή μεταχείριση των ζώων εκτροφής

H EFSA ξεκίνησε ανοιχτή διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο μεθοδολογίας καθοδήγησης που θα χρησιμοποιήσει για μια σειρά επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων.

Οι γνωμοδοτήσεις, οι οποίες θα δημοσιευθούν μεταξύ Ιουνίου 2022 και Μαρτίου 2023, ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βασικό συστατικό της στρατηγικής Farm to Fork . Θα καλύπτουν την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά, καθώς και την ευημερία στο αγρόκτημα συγκεκριμένων ειδών - μόσχων, ωοπαραγωγών ορνίθων, κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, χοίροι, πάπιες, χήνες και ορτύκια και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.

Η μεθοδολογική καθοδήγηση θα ορίζει εναρμονισμένες μεθόδους και στρατηγικές που θα εφαρμόζονται με συνέπεια στις γνωμοδοτήσεις. Μεταξύ άλλων, απαριθμεί και περιγράφει τις συνέπειες για την ευημερία των συνθηκών εκτροφής που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τα ζώα.

Το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης μια νέα μεθοδολογία για την αξιολόγηση της καλής διαβίωσης συγκρίνοντας τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα ζώα στις φάρμες με «φυσικές» συνθήκες (π.χ. εάν τους δόθηκε απεριόριστος χώρος).

Η διαβούλευση διαρκεί έως τις 28 Μαρτίου 2022.