Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αύξηση δηλουμένων στρεμμάτων και σταφυλικής παραγωγής

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΚΕΟΣΟΕ.

Ελαφρώς αυξανόμενη κατά 2,05% ως προς τα στρέμματα (352.846 στρ. / 2021 – 345.725 στρ. / 2020) και κατά 3,56% ως προς τη δηλούμενη παραγωγή (275.777.000 kg / 2021 – 266.283.017 kg / 2020) εμφανίζονται τα μεγέθη που αντικατοπτρίζουν οι Δηλώσεις Συγκομιδής που υπεβλήθησαν το 2021 έναντι του 2020. Αντίθετα ελαφρώς μειωμένος εμφανίζεται ο αριθμός των υπόχρεων υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής, αφού το 2021 υπεβλήθησαν 24.973 Δηλώσεις Συγκομιδής, έναντι 25.019 το 2020.

Να σημειωθεί ότι από το 2016, δηλαδή την τελευταία πενταετία, παρατηρήθηκε αύξηση των Δηλώσεις Συγκομιδής σε στρέμματα κατά 35,97% (352.846 στρ. / 2021 – 259.491 στρ. / 2016), που δεν αντιστοιχίζεται με τον αριθμό όσων υπέβαλλαν Δήλωση Συγκομιδής τα αντίστοιχα έτη (24.973 / 2021 – 25.191 / 2016).

Η διαχρονική εικόνα υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής του πίνακα που ακολουθεί, δημιουργεί ερωτηματικά, ως προς τον αριθμό των υπόχρεων και των δηλωμένων εκτάσεων, τον αυξητικό ρυθμό των εκτάσεων και της παραγωγής που δηλώνονται, αφού πλέον μετά το τέλος του 2022, όσες εκτάσεις δεν δηλώνονται μέσω των Δηλώσεων Συγκομιδής για μια 5ετία (σ.σ. από το 2018) θα θεωρούνται εγκαταλελειμμένες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Η διαφορά μεταξύ των εκτάσεων που έχει αναγγείλει η χώρα μας ως απογραφή το 2020 προς την Commission που ανέρχεται στα 635.206 στρέμματα, σε σχέση με την έκταση που δηλώνεται μέσω Δηλώσεων Συγκομιδής, δηλαδή τα 352.846 στρέμματα ανέρχεται σε 282.360 στρέμματα.

Ο αριθμός των αδήλωτων εκτάσεων μόνο ανησυχία θα έπρεπε να έχει προκαλέσει στο ΥΠΑΑΤ, αλλά και στον αμπελοοινικό κλάδο της χώρας, αφού θα επηρεάσει άμεσα, όπως έχει πολλές φορές προειδοποιήσει η ΚΕΟΣΟΕ, τον χορηγούμενο αριθμό στρεμμάτων για νέες Άδειες Φύτευσης. Να σημειωθεί επίσης ότι ο αριθμός των παραγωγών που υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Συγκομιδής ανέρχεται περίπου στους 115.000 αμπελουργούς και νομικά πρόσωπα.