Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αυξάνεται η διαθεσιμότητα βιολογικών φυτοφαρμάκων

Νέοι κανόνες για τη διευκόλυνση της έγκρισης μικροοργανισμών για χρήση ως δραστικών ουσιών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Ως μέρος της μετάβασης της ΕΕ σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων και των εργασιών για τη μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η ΕΕ έχει κάνει ένα άλλο σημαντικό βήμα για να διασφαλίσει την πρόσβαση σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα για χρήση σε αγρούς σε όλα τα μέλη κράτη.

Τα κράτη μέλη ενέκριναν νέους κανόνες για τη διευκόλυνση της έγκρισης μικροοργανισμών για χρήση ως δραστικών ουσιών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Αυτοί οι νέοι κανόνες θα παρέχουν στους αγρότες της ΕΕ πρόσθετες επιλογές για υποκατάσταση χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η αρμόδια επίτροπος για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδη, δήλωσε: «Σήμερα, φέρνουμε καλά νέα στους ευρωπαίους αγρότες για να βοηθήσουμε τη μετάβασή τους από τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων. Τα βιολογικά προϊόντα μπορούν να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους με λιγότερους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Τα συστήματα τροφίμων είναι βασικοί μοχλοί της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, και πρέπει να κάνουμε αυτή τη μετάβαση επειγόντως.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής "Από το Αγρόκτημα στο πιάτο", έχουμε δεσμευτεί να μειώσουμε κατά 50% τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων έως το 2030 και για να το κάνουμε αυτό, είναι σημαντικό να παρέχουμε εναλλακτικές λύσεις που σέβονται τον πλανήτη μας και την υγεία μας. Η ΕΕ έχει μεταξύ των υψηλότερων περιβαλλοντικών απαιτήσεων και πρωταγωνιστικό ρόλο όσον αφορά τη βιωσιμότητα του συστήματος τροφίμων της - η σημερινή ανακοίνωση είναι περαιτέρω απτή και απτή απόδειξη αυτού».

Μόλις εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες, αναμένεται έως τον Νοέμβριο, η έγκριση μικροοργανισμών και η έγκριση βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που τους περιέχουν θα είναι σημαντικά ταχύτερη. Αυτό θα διασφαλίσει ότι νέες βιολογικές λύσεις που μπορούν να αντικαταστήσουν τα χημικά θα διατεθούν στην αγορά ταχύτερα.

Οι νέοι κανόνες θα θέσουν κυρίως τις βιολογικές και οικολογικές ιδιότητες κάθε μικροοργανισμού στο επίκεντρο της επιστημονικής αξιολόγησης κινδύνου, η οποία πρέπει να αποδείξει την ασφάλεια προτού οι μικροοργανισμοί εγκριθούν ως δραστικές ουσίες σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.