Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Απλοποίηση των κανόνων της ΕΕ για τις αγροτικές ενισχύσεις

Οι τοπικοί ηγέτες ζητούν απλοποίηση και οικολογικό χαρακτήρα των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις για τους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας.

Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050 και οι προσπάθειές της να αναζωογονήσει τις αγροτικές περιοχές πρέπει να συνοδεύεται από κάποια ευελιξία στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τη γεωργία και τις αγροτικές επιχειρήσεις, δήλωσαν μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Τα μέλη της Επιτροπής Φυσικών Πόρων (NAT) της ΕτΠ υποστήριξαν συστάσεις που περιέχονται σε γνωμοδότηση σχετικά με τους μελλοντικούς κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις για τη γεωργία, τις αγροτικές περιοχές και τη δασοκομία , που συντάχθηκε από τον Guido Milana (IT/PES), μέλος του Olevano Romano Municipal. Η γνωμοδότηση εξετάζει προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευθυγράμμιση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ο εισηγητής Guido Milana (IT/PES) δήλωσε: «Δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία χωρίς μια αλλαγή παραδείγματος για τις αγροτικές περιοχές και τη γεωργία. Γι' αυτό πρέπει να διατεθούν κρατικές ενισχύσεις σε μικρότερες εκμεταλλεύσεις για να τις βοηθήσουμε να μεταμορφωθούν και να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις. Αυτό θα βοηθούσε την ανάπτυξη, θα λειτουργούσε ως κίνητρο για την αναστροφή των τάσεων ερήμωσης του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και θα ήταν μια εξαιρετική απάντηση για αυτά τα μέρη της Ευρώπης, χωρίς να επηρεάσει την ισορροπία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ».

Η γνώμη του κ. Milana θα υποβληθεί προς έγκριση από όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών τον Απρίλιο του 2022.

Οι τοπικοί ηγέτες εξέφρασαν την υποστήριξη τους για προσαρμογές κανόνων που θα προωθούν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η γνωμοδότηση ζητά επίσης η πράσινη μετάβαση να συνοδεύεται από απλοποίηση των κρατικών ενισχύσεων, ιδίως με τη θέσπιση απλούστερων διαδικασιών για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, για τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης και τη στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Πρότειναν επίσης την προσαρμογή του ορισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον γεωργικό τομέα.

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα κληθούν να εφαρμόσουν μια σειρά από στρατηγικές που περιέχονται στη δέσμη μέτρων για την Πράσινη Συμφωνία, ιδίως τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο πιάτο».