Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Άρση επικάλυψης/επιλεξιμότητας: νέες αλλαγές απ' τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε νέα τροποποίηση των διαδικασιών υποβολής και ελέγχου αιτημάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιμότητας, ένταξης σε περιφέρεια έτους αιτήσεων 2021.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το εγχειρίδιο διαδικασιών υποβολής τροποποιείται ως εξής:

  1. Η τέταρτη και η πέμπτη παράγραφος του σημείου «Ι. Αιτήματα Επιλεξιμότητας» τροποποιείται ως εξής:

«Ο έλεγχος από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 18/02/2022.

Σε περίπτωση που είχε υποβληθεί ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιμότητας, εξετάστηκε και απορρίφθηκε και ο παραγωγός διαφωνεί και με το απορριπτικό αποτέλεσμα ελέγχου, μπορεί να υποβάλλει έντυπο αίτημα ως 25/02/2022 στις αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ, προσκομίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήματός του, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φωτοερμηνευτικά η επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης. Οι αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ εφόσον εξετάσουν τα πρόσθετα στοιχεία δύναται να αλλάξουν το αποτέλεσμα επανελέγχου της επιλεξιμότητας έως τις 29/03/2022.»

  1. Η δεύτερη παράγραφος του σημείου «ΙΙ. Αιτήματα Άρσης Επικάλυψης» τροποποιείται ως εξής:

«Τα αιτήματα Άρσης Επικάλυψης υποβάλλονται έως 30/11/2021, ενώ ο έλεγχός τους από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 18/02/2022.»

  1. Η δεύτερη παράγραφος του σημείου «ΙΙΙ. Αιτήματα ένταξης σε περιφέρεια», τροποποιείται ως εξής:

«Τα αιτήματα Ένταξης σε Περιφέρεια εφόσον αφορούν μηδενική αγρονομική περιφέρεια αγροτεμαχίων υποβάλλονται αυτόματα – μηχανογραφικά κατά την υποβολή της ΕΑΕ. Ο έλεγχός τους από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 18/02/2022.»