Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 02 Φεβρουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Άγρια Ορνιθοπανίδα: Ξεκινά η υποβολή τροποποιήσεων - μεταβιβάσεων

Αφορά το τρίτο έτος εφαρμογής (έτος 2022) για τη δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας».

Από σήμερα 1η Φεβρουαρίου και μέχρι τις 15 Μαρτίου 2022 ξεκινά η υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων ή/και μεταβιβάσεων ή/και ανακλήσεων πράξης για το τρίτο έτος εφαρμογής (έτος 2022) για τη δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας».

Οι αιτήσεις τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης https://p2.dikaiomata.gr/M101AEO και ειδικότερα στη Λειτουργική Μονάδα «Μεταβιβάσεις Τροποποιήσεις» .