• τα 2,3εκ€ περίπου στις ιδιωτικές επενδύσεις και
  • τα 0,4εκ€ περίπου στις δημόσιες επενδύσεις

Συνυπολογίζοντας και τα υπόλοιπα υπομέτρα του τοπικού προγράμματος, οι πόροι δημόσιας δαπάνης που έχουν απορροφηθεί ανέρχονται σε 4εκ€, με το ποσοστό απορρόφησης να διατηρείται στο 62%. Λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιωτική συμμετοχή η κινητοποίηση οικονομικών πόρων ανέρχεται σε 6εκ€.