Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παράταση ημερομηνίας για την παράδοση σύσπορου βαμβακιού

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού.

 

Η ημερομηνία παράδοσης συσπόρου βαμβακιού σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως τις 18/02/2022.