Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 05 Ιανουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πήρε ΦΕΚ η απονιτροποίηση

Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, για τις προσκλήσεις που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του μεταβατικού Kανονισμού (EE) 2020/2220.

Στόχος της Δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Η Δράση συνεισφέρει στην προτεραιότητα 4 «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία» του ΠΑΑ και ειδικότερα στις Περιοχές Εστίασης:

4α) Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV) και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων.

4β) Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.

4γ) Πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και βελτίωση της διαχείρισης αυτού.

Πεδίο Εφαρμογής - Περιοχή Παρέμβασης

Η δράση εφαρμόζεται στις ακόλουθες 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες από τη Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΖΕΝ) βάσει των αντίστοιχων αποφάσεων του Πίνακα 1, καθώς και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων, όπως φαίνονται στους πίνακες 1 και 2:

Πίνακας 1. Οι ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση ζώνες της Χώρας

  Ευπρόσβλητη ζώνη ΚΥΑ ορισμού
1 Δυτική και Ανατολική Θεσσαλία αρ. 19652/1906/05.08.1999 (Β΄ 1575)
2 Κωπαϊδικό πεδίο αρ. 19652/1906/05.08.1999 (Β΄1575)
3 Αργολικό πεδίο αρ. 19652/1906/05.08.1999 (Β΄1575)
4 Λεκάνη Πηνειού Ηλείας αρ. 19652/1906/05.08.1999 (Β΄1575)
5 Κάμπος Θεσσαλονίκης - Πέλλας - Ημαθίας αρ. 20419/2522/18.09.2001 (Β΄1212)
6 Λεκάνη Στρυμόνα αρ. 20419/2522/18.09.2001 (Β΄1212)
7 Πεδιάδα Άρτας - Πρέβεζας αρ. 20419/2522/18.09.2001 (Β΄1212)
8 Λεκάνη ποταμού Ασωπού Βοιωτίας αρ. 106253/24.11.2010 (Β΄1843)
9 Νότιο τμήμα ποταμού Έβρου αρ. 190126/23.04.2013 (Β΄983)
10 Ανατολικά και Δυτικά της λίμνης Βιστωνίδας αρ. 190126/23.04.2013 (Β΄983)
11 Λεκάνη απορροής ποταμού Αγγίτη αρ. 190126/23.04.2013 (Β΄ 983)
12 Βόρεια Κορινθία αρ. 190126/23.04.2013 (Β΄ 983)
13 Οροπέδιο Τρίπολης αρ. 190126/23.04.2013 (Β΄ 983)
14 Φιλιατρά - Κυπαρισσία αρ. 190126/23.04.2013 (Β΄ 983)
15 Λεκάνη απορροής ποταμού Λαρισσού Αχαΐας αρ. 190126/23.04.2013 (Β΄ 983)
16 Λεωνίδιο Αρκαδίας αρ. 190126/23.04.2013 (Β΄ 983)
17 Μαραθώνας Αττικής αρ. 190126/23.04.2013 (Β΄ 983)
18 Μεσογαία Αττικής αρ. 190126/23.04.2013 (Β΄ 983)
19 Βόρειο τμήμα ποταμού Έβρου αρ. 147070/02.12.2014 (Β΄ 3224)
20 Σπερχειός Φθιώτιδας αρ. 147070/02.12.2014 (Β΄ 3224)
21 Παμισός Μεσσηνίας αρ. 147070/02.12.2014 (Β΄3224)
22 Τροιζηνία αρ. 147070/02.12.2014 (Β΄3224)
23 Άστρος - Άγιος Ανδρέας Αρκαδίας αρ. 147070/02.12.2014 (Β΄ 3224)
24 Μέγαρα - Αλεποχώριο Αττικής αρ. 147070/02.12.2014 (Β΄ 3224)
25 Αταλάντη Φθιώτιδας αρ. 147070/02.12.2014 (Β΄ 3224)
26 Αλμυρός Μαγνησίας αρ. 147070/02.12.2014 (Β΄ 3224)
27 Πτολεμαΐδα Κοζάνης αρ. 147070/02.12.2014 (Β΄ 3224)
28 Επανομή Μουδανιών Χαλκιδικής αρ. 147070/02.12.2014 (Β΄ 3224)
29 Υπολεκάνη       Γεροποτάμου    Μεσσαράς Κρήτης αρ. 147070/02.12.2014 (Β΄ 3224)
30 Αρτάκη Ευβοίας αρ. 147070/02.12.2014 (Β΄ 3224)

Πίνακας 2. Οι υγροτοπικές περιοχές εφαρμογής της δράσης

  Υγροτοπικές περιοχές
1 Εθνικός Δρυμός Πρεσπών
2 Υγρότοποι Αμβρακικού
3 Εθνικό πάρκο λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων
4 Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού
5 Λίμνες Τριχωνίδα - Λυσιμαχία - Λίμνη Οζερός
6 Δέλτα Νέστου
7 Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων - Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

  1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων της Δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.
  2. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

α) Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

β) Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα

(10) έτη.

γ) Όσοι έχουν αποκλειστεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος της δια- πίστωσης της παράβασης.

Αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και προετοιμασία του φακέλου, εν όψει της Πρόσκλησης που θα εκδοθεί το προσεχές διάστημα, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού και στα υποκαταστήματα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013 - 69034