Παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο μέτρο 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ (μικρά αρδευτικά) μέχρι την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου.