Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Κρατικές Ενισχύσεις 2.254.535,25 € στην Αιτωλοακαρνανία

Όπως αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, οι κρατικές ενισχύσεις που δόθηκαν για τη στήριξη των παραγωγών εκτροφής χοίρων, αυτόχθονων μαύρων χοίρων και μελιού για την Αιτωλοακαρνανία, έφτασαν το ποσό των 2.254.535,25 €. 

Οι ενισχύσεις αφορούν σε συνολικά 346 δικαιούχους.

Αναλυτικότερα:

  • Για την εκτροφή χοίρων, καταβλήθηκε το ποσό των 2.057.132,28 € σε 220 δικαιούχους.
  • Για την εκτροφή αυτόχθονων μαύρων χοίρων καταβλήθηκε το ποσό των 90.485,76 € σε 12 δικαιούχους.
  • Για την παραγωγή μελιού καταβλήθηκε το ποσό των 106.917,21 € σε 114 δικαιούχους.