Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Η ΕΕ υπερτερεί του στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Σε επίπεδο ΕΕ , το μερίδιο της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έφτασε το 22% το 2020.

Αυτό είναι 2 ποσοστιαίες μονάδες (pp) πάνω από το επίπεδο στόχο για το 2020, όπως περιλαμβάνεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα και ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της ΕΕ προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

  • Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η οποία αξιοποιεί ευρήματα από το πιο λεπτομερές άρθρο Statistics Explained .

Η Οδηγία ορίζει επίσης εθνικούς στόχους για το 2020, οι οποίοι τέθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το σημείο εκκίνησης και το συνολικό δυναμικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κάθε χώρα. Κατά την εξέταση των εθνικών στόχων, 26 ​​κράτη μέλη τους πέτυχαν ή τους υπερέβησαν για το 2020.

Ορισμένες χώρες έπρεπε να ολοκληρώσουν στατιστικές μεταφορές το 2020 για να επιτύχουν τους στόχους τους. Τα κράτη μέλη που ξεπέρασαν σημαντικά τους στόχους τους για το 2020 ήταν η Σουηδία, η Κροατία (και οι δύο +11 ποσοστιαίες μονάδες) και η Βουλγαρία (+7 ποσοστιαίες μονάδες). Η Γαλλία, αντίθετα, έπεσε κάτω από τον στόχο της (-3,9 π.μ.).