Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής: η τελική κατάταξη

Ανακοινώθηκε η τελική κατάταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα "Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής".

Δείτε αναλυτικά τον κατάλογο με τις επιχειρήσεις που εντάσσονται, αλλά και με εκείνες που είτε απορρίφθηκαν είτε λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού δεν εντάχθηκαν, πιέζοντας ΕΔΩ.  

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στρατηγικούς στόχους:

α) Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπορίας.

β) Τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν οικονομικά.

γ) Την ενίσχυση συλλογικών δομών (π.χ. Συνεταιρισμοί, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οινοπαραγωγών, Διεπαγγελματική Ένωση).