Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εορτασμός των 60 χρόνων της κοινής γεωργικής πολιτικής

Το 2022 σηματοδοτεί την 60ή επέτειο της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ. Για να γιορτάσουμε αυτή την επέτειο, συγκεντρώσαμε μαρτυρίες από ευρωπαίους αγρότες και δικαιούχους.

Στα μέσα Ιανουαρίου 1962 υπογράφηκε ο ιδρυτικός κανονισμός της κοινής γεωργικής πολιτικής, με τον οποίο «γεννήθηκαν» οι πρώτοι κοινοί κανόνες για τη γεωργία της ΕΕ. Έκτοτε η πολιτική έχει εξελιχθεί, προσαρμοζόμενη στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή.

Στα εξήντα της χρόνια, η ΚΓΠ της ΕΕ στηρίζει μια ανοικτή αγορά για τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Ευρώπης, προσφέροντας στους πολίτες υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτά τρόφιμα. Συμβάλλει επίσης στη διατήρηση ορισμένων από τα υψηλότερα παγκοσμίως πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικά πρότυπα για τα αγροδιατροφικά προϊόντα και συντελεί στην ύπαρξη δυναμικών αγροτικών κοινοτήτων.

Απ’ όταν ξέσπασε η πανδημία COVID-19, ο αγροτικός τομέας της ΕΕ έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά του. Η ΕΕ προσάρμοσε γρήγορα ορισμένους κανόνες στο πλαίσιο των κανονισμών της ΚΓΠ για να βοηθήσει τους αγρότες ανά την ΕΕ που αντιμετώπιζαν δυσκολίες, και θέσπισε μέτρα για την απρόσκοπτη συνέχιση της διανομής τροφίμων.
Τα μέτρα αυτά υπήρξαν κομβικά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες της ΕΕ θα μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν ποιοτικά, ασφαλή και οικονομικά προσιτά τρόφιμα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Χάρη στους πόρους της ΕΕ, μπορέσαμε να εξελίξουμε το αγρόκτημά μας. Οι πόροι αυτοί μας έδωσαν επίσης το κουράγιο να παραμείνουμε στην ύπαιθρο.

Milena Chodnicka η οποία, μαζί με τον σύζυγό της, εκμεταλλεύεται γαλακτοκομική εκμετάλλευση στην Πολωνία

Η Milena είναι ένας από τους δικαιούχους των άμεσων ενισχύσεων της ΚΓΠ που στόχο έχουν να στηρίζουν αγρότες ώστε να υπηρετούν το κοινό καλό παράγοντας τρόφιμα.

Για μένα, ως νέα γεωργό που μάλιστα ζει σε ορεινή περιοχή, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνω χρηματοδότηση.

Elisabeth Huber, νεαρή αγρότισσα από την Αυστρία

Μόνο το 11 % των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ έχουν επικεφαλής άτομα ηλικίας κάτω των 40 ετών. Η ΚΓΠ παρέχει ειδική στήριξη σε νέους που αποφασίζουν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους στον γεωργικό τομέα.

Η προσέγγιση LEADER ωφελεί την περιοχή μας παρέχοντας σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους που επιτρέπουν την υλοποίηση φιλόδοξων έργων τα οποία οι δήμοι δεν θα ήταν σε θέση να ολοκληρώσουν.

Xavier Sohet, ο οποίος συντονίζει μια ομάδα τοπικής δράσης στο πλαίσιο των δράσεων LEADER από τον κλάδο αγροτικής ανάπτυξης της ΚΓΠ

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 η ΚΓΠ περιελάμβανε μέτρα για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών στην ΕΕ. Η χρηματοδοτική στήριξη, καθώς και η σύσταση δικτύων σε κοινοτικό επίπεδο σύμφωνα με την προσέγγιση LEADER, αποτελούν βασικά εργαλεία προκειμένου οι πλέον απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης να εξακολουθήσουν να κατοικούνται, να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά και να είναι ελκυστικές και για τον τουρισμό.