Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων 2022

Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του καταλόγου των εκπαιδευτών και της επιχορήγησης για την υλοποίηση της Δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» για το έτος 2022.

Εγκρίθηκε η επιχορήγηση του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ με το ποσό των 99.750 ευρώ, για την υλοποίηση προγράμματος 80 ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων.

Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 4324 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες για το σύνολο των εκπαιδεύσεων είναι οι εξής:

Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους της ως άνω εγκριθείσας δαπάνης, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο φορέα.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει το σύνολο του εγκεκριμένου προγράμματος εκπαιδεύσεων, λαμβάνει μόνο το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Δείτε την απόφαση με το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων 2022 ΕΔΩ.