Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Δεκεμβρίου 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Δεκέμβριο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ_2021
ΕΤΑ
€/MWh
Αιολικά
       216,55
Φ/Β
       248,65
ΜΥΗΣ
       235,01
Βιομάζα
       247,15
ΣΗΘΥΑ
       247,15