Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αιτήσεις για το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2022

Οι αιτήσεις για ένταξη στις δράσεις ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως τις 10 Φεβρουαρίου 2022.

Έως τις 10 Φεβρουαρίου 2022 θα διαρκέσει η προθεσμία για την αντικατάσταση και μετακίνηση κυψελών χρηματοδοτούν οι δράσεις του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2022. 

Συγκεκριμένα:

 • Για τη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών), όλοι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2022.
 • Για τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (Μετακινήσεις κυψελών), όλοι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση δήλωση, μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2022.

Για την δράση 3.1 (αντικατάσταση κυψελών) απαιτούνται:

 • Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας
 • Τιμολόγιο αγοράς κυψελών με εξοφλητική απόδειξη και αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής
 • (Η αγορά των κυψελών και η αποστολή του τιμολογίου αγοράς έχει καταληκτική ημερομηνία την 20/05/2022)

Κατάθεση δικαιολογητικών έως 10/02/2022

Για την δράση 3.2 (μετακινήσεις μελισσοσμηνών) απαιτούνται:

 • Δύο Αιτήσεις (Υποδείγματα 2 και 5) και Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα)
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας
 • Εκκαθαριστικό (το πιο πρόσφατο έως 20/06/2022)
 • Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη (έως 20/06/2022)
 • Άδεια κυκλοφορίας φορτηγού (αν υπάρχει)
 • Δελτία Αποστολής ή Φορτωτικές: επιλέξιμες μετακινήσεις από 11/02/2022 έως 20/6/2022

(Η κατάθεση του εκκαθαριστικού, της βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη και των δελτίων αποστολής/φορτωτικών έχει καταληκτική ημερομηνία την 20/06/2022)

Κατάθεση δικαιολογητικών έως 10/02/2022.