Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πράσινα ενεργειακά προϊόντα

Οι εισαγωγές της ΕΕ υπερβαίνουν τις εξαγωγές - Τα στοιχεία για την πενταετία 2015 - 2020.

Το 2020, η ΕΕ δαπάνησε 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγωγές προϊόντων πράσινης ενέργειας (σε αυτές περιλαμβάνονται ανεμογεννήτριες, ηλιακοί συλλέκτες και βιοντίζελ ) από χώρες εκτός ΕΕ. Εν τω μεταξύ, η ΕΕ εξήγαγε προϊόντα πράσινης ενέργειας αξίας περίπου του μισού αυτού του ποσού (5,8 δισεκατομμύρια ευρώ) σε χώρες εκτός ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ εισήγαγε ηλιακούς συλλέκτες αξίας 8,0 δισ. ευρώ, βιοντίζελ αξίας 2,9 δισ. ευρώ και ανεμογεννήτριες αξίας 0,3 δισ. ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ.

Η αξία των εισαγωγών ηλιακών συλλεκτών και βιοντίζελ ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία των εξαγωγών αυτών των αγαθών από την ΕΕ σε χώρες εκτός ΕΕ (οι εξαγωγές ανήλθαν σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ και 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα).

Αντίθετα, η αξία των εξαγωγών ανεμογεννητριών σε χώρες εκτός ΕΕ ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αξία των εισαγωγών (2,3 δισ. ευρώ).

Σε σύγκριση με το 2015, οι αξίες των εισαγωγών ηλιακών συλλεκτών, βιοντίζελ και ανεμογεννητριών στην ΕΕ ήταν όλες σημαντικά υψηλότερες το 2020, με αυξήσεις 250%, 60% και 330% αντίστοιχα.

Το 2020, η αξία των εξαγωγών της ΕΕ σε ανεμογεννήτριες και ηλιακούς συλλέκτες μειώθηκε κατά 1% και 40% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2015. Αντίθετα, η αξία των εξαγωγών βιοντίζελ αυξήθηκε κατά 150% σε σύγκριση με το 2015.