Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Κυρώσεις και μηδενισμός επιδότησης για τα αγροτεμάχια ...του Ελληνικού Δημοσίου

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ για πρώτη φορά διασταυρώνει γεωχωρικά τις δηλούμενες εκτάσεις στην ΕΑΕ.

Αγροτεμάχια που εμπίπτουν εντός περιοχών ανάρτησης ή λειτουργούντος Κτηματολογίου, όπου οι εγγραφές εμφανίζουν ως κύριο, το Ελληνικό Δημόσιο και εντός αυτών βρίσκονται αγροτεμάχια ΕΑΕ που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα/μισθωμένα από φυσικά πρόσωπα θα μηδενιστούν και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες μειώσεις/κυρώσεις.

Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος προχωρά μέσω δεδομένων που λαμβάνει από το Κτηματολόγιο σε διασταυρωτικούς ελέγχους για τις εκτάσεις και τα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί για την χορήγηση βασικής ενίσχυσης 2021.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον σκοπό της επιβεβαίωσης ή μη των δηλωθέντων στοιχείων από τους γεωργούς στην ΕΑΕ 2021, ο Οργανισμός στο πλαίσιο της υπάρχουσας συνεργασίας και διάδρασης με άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης, έλαβε τα πλέον πρόσφατα δεδομένα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΠΔΔ».

Με τα δεδομένα αυτά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να διευρύνει τους ελέγχους του και για πρώτη φορά να διασταυρώνει γεωχωρικά τις δηλούμενες εκτάσεις στην ΕΑΕ με τις εκτάσεις των πραγματικά κατόχων.

Έτσι, εν όψει του νεότερου διασταυρωτικού, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο 2021 για την χορήγηση της βασικής ενίσχυσης έτους υποβολής αιτήσεων 2021, θα πραγματοποιηθούν γεωχωρικοί διασταυρούμενοι έλεγχοι με την βάση της ανάρτησης του Κτηματολογίου (Νοέμβριος 2021) και την βάση του λειτουργούντος Κτηματολογίου (Οκτώβριος 2021), στις εγγραφές των οποίων καταγράφονται ως κύριοι, διάφοροι Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

«Αγροτεμάχια που εμπίπτουν εντός περιοχών ανάρτησης ή λειτουργούντος Κτηματολογίου, όπου οι εγγραφές εμφανίζουν ως κύριο, το Ελληνικό Δημόσιο και εντός αυτών βρίσκονται αγροτεμάχια ΕΑΕ που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα/ μισθωμένα από φυσικά πρόσωπα θα μηδενιστούν και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες μειώσεις/κυρώσεις», σημειώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι η ενέργεια αυτή «εντάσσεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των ελεγκτικών μηχανισμών του Οργανισμού, αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου, στη μείωση του διοικητικού κόστους και στην αξιοπιστία των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την χορήγηση των ενισχύσεων».