Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Η παραγωγικότητα της αγροτικής εργασίας στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1% το 2021

Οι ισχυρότεροι ρυθμοί αύξησης της παραγωγικότητας της αγροτικής εργασίας το 2021 καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+32,9%), στην Ιρλανδία (+16,4%) και στη Γαλλία (+16,3%).

Ο δείκτης παραγωγικότητας της αγροτικής εργασίας στην ΕΕ εκτιμάται ότι αυξήθηκε ελαφρά το 2021 κατά 1%, μετά από την μείωση που σημειώθηκε το 2020, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τους οικονομικούς λογαριασμούς για τη γεωργία, που δημοσίευσε η Eurostat.

Η συνολική αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργικής εργασίας το 2021 αντανακλούσε σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στις αξίες της παραγωγής, τις υψηλότερες τιμές των εισροών και τον σταθερό όγκο της γεωργικής εργασίας.

Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στην ΕΕ λόγω της ανάκαμψης της Γαλλίας

Οι ισχυρότεροι ρυθμοί αύξησης της παραγωγικότητας της αγροτικής εργασίας το 2021 καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+32,9%), στην Ιρλανδία (+16,4%) και στη Γαλλία (+16,3%). Η αξία του εισοδήματος συντελεστών παραγωγής στη Γαλλία ήταν η υψηλότερη μεταξύ όλων των κρατών μελών και αντιπροσώπευε το 18,4% του συνόλου της ΕΕ.

Οι άλλες τέσσερις χώρες της «μεγάλης πεντάδας» που αντιπροσώπευαν περαιτέρω το μισό (49,5%) του συντελεστή εισοδήματος της ΕΕ, όλες ανέφεραν πτώση της παραγωγικότητας της γεωργικής εργασίας το 2021: Ισπανία (-6,0%), Γερμανία (-5,3%), Πολωνία (4,5%) και Ιταλία (-1,7%).

Η παραγωγικότητα της αγροτικής εργασίας το 2021 ένα τρίτο πάνω από το 2010

Σε σύγκριση με το 2010, το επίπεδο του δείκτη του πραγματικού εισοδήματος των συντελεστών παραγωγής της ΕΕ ήταν 8% υψηλότερο το 2021. Κατά την ίδια περίοδο, σημειώθηκε σταθερή και συνολική πτώση του δείκτη εισροής γεωργικής εργασίας κατά 18%. Μαζί, αυτές οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα η παραγωγικότητα της γεωργικής εργασίας στην ΕΕ (Δείκτης Α) να είναι περίπου κατά ένα τρίτο (32%) υψηλότερη το 2021 σε σχέση με το 2010.


Να σημειωθεί ότι η παραγωγικότητα της αγροτικής εργασίας δεν πρέπει να συγχέεται με το συνολικό εισόδημα των αγροτικών νοικοκυριών ή το εισόδημα ενός ατόμου που εργάζεται στη γεωργία.