Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Τι συζητούν οι πολίτες στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Η ευρωπαϊκή δημοκρατία, η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον αποτελούν σήμερα τα δημοφιλέστερα θέματα συζήτησης των συμμετεχόντων στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έκθεση που αναλύει περίπου 9.000 ιδέες, καθώς και πάνω από 15.000 σχόλια και 3.000 εκδηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής στην πλατφόρμα της Διάσκεψης.

Πολίτες από όλες τις χώρες της ΕΕ, αλλά και εκτός ΕΕ, έχουν υποβάλει πληθώρα ιδεών σχετικά και με άλλα θέματα.

Η δεύτερη έκθεση για την πλατφόρμα συμπληρώνει τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην πρώτη έκθεση και επιβεβαιώνει ότι το ενδιαφέρον παραμένει εστιασμένο στην κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, ενώ παράλληλα κατατίθενται νέες ιδέες σχετικά με τη βιοποικιλότητα, την ενίσχυση της ισότητας των φύλων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τον ενισχυμένο ρόλο της ΕΕ στον κόσμο.

Η πλατφόρμα βρίσκεται στο επίκεντρο της διακρατικής δημοκρατικής συζήτησης της Διάσκεψης.

Μοιράσου τις ιδέες σου! Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί!

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μοναδική και επίκαιρη ευκαιρία για τους Ευρωπαίους πολίτες να συζητήσουν τις προκλήσεις της Ευρώπης και τις προτεραιότητές της. Ανεξάρτητα από το πού είστε ή με τι ασχολείστε, αυτός είναι ο χώρος όπου θα σκεφτείτε το μέλλον που θέλετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δεσμευθεί να ακούσουν τους Ευρωπαίους και, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώνονται.

Έως την άνοιξη του 2022 η Διάσκεψη αναμένεται να καταλήξει σε συμπεράσματα και να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

Πώς μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας;

Κάντε απλώς την επιλογή σας από το ευρύ φάσμα θεμάτων και στείλτε την άποψή σας στη Διάσκεψη. Οι ιδέες σας θα συλλέγονται, θα αναλύονται, θα ελέγχονται και θα δημοσιεύονται στην πλατφόρμα καθ’ όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης. Στη συνέχεια θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στις ομάδες ευρωπαίων πολιτών και στις ολομέλειες. Ένας μηχανισμός ανατροφοδότησης θα διασφαλίζει ότι οι ιδέες που διατυπώνονται κατά τις εκδηλώσεις της Διάσκεψης καταλήγουν σε συγκεκριμένες συστάσεις για ενωσιακή δράση. Τα τελικά αποτελέσματα της Διάσκεψης θα υποβάλλονται με έκθεση στην Κοινή Προεδρία. Τα τρία θεσμικά όργανα θα εξετάζουν με ταχύτητα πώς μπορούν να δώσουν αποτελεσματική συνέχεια στην έκθεση, το καθένα αναλόγως των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ