Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 09 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προσκλήσεις ΟΕΦ οργάνωσης παραγωγών Α. Σ. Ένωση Αγρινίου- Προσκλήσεις 2021-2022

Δείτε αναλυτικά όλες τις προσκλήσεις.

Πρόσκληση 1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης για την υποστήριξη τ η ς Ο.Ε.Φ . ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ “ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ” στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, για την διετία 2021- 2022.

  • Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.

Πρόσκληση 2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ “ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ” για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν έργα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, για την διετία 2021-2022.

  • Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.

Πρόσκληση 3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της δράσης Βiv του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ “ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ” βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022.

  • Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.

Πρόσκληση 4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.4 με τίτλο «Προμήθεια δεξαμενών επεξεργασίας ελιών χωρητικότητας 10.000lt» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ “ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ” βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022.

  • Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.

Πρόσκληση 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.5 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ “ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ” βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022.

  • Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.

Πρόσκληση 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δiv.7 με τίτλο «Προμήθεια ταινιών και πλαστικών ράουλων για μεταφορά ελαιοκάρπου» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΣΑΣ “ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ” βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022.

  • Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.