Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Ο κτηνοτροφικός τομέας περνά στη νέα εποχή

Λύσεις στα προβλήματα των κτηνοτρόφων - Επιλογές ζωής στους νέους μας.

Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Πέμπτη το βράδυ στη Βουλή και αφορά στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, δίνει ουσιαστικές, σύγχρονες λύσεις σε χρόνια προβλήματα των κτηνοτρόφων.

Πρόκειται για λύσεις που για πρώτη φορά δίνονται στη χώρα μας και αναβαθμίζουν και εκσυγχρονίζουν τον κτηνοτροφικό τομέα, ο οποίος περνά στη νέα απαιτητική εποχή, με «ισχυρά όπλα» στη διάθεσή του. Από την ίδρυση νέων μονάδων, ως τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Το νομοσχέδιο αυτό είναι προϊόν ενός ουσιαστικού, εξαντλητικού και παραγωγικού διαλόγου που έλαβε χώρα τους τελευταίους μήνες, στον οποίο διάλογο μετείχαν, φυσικά, οι συνεταιριστικές οργανώσεις, όπως και η Ένωση Αγρινίου, αναδεικνύοντας μια σειρά επιμέρους ζητημάτων,  με σκοπό την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων.

Το νομοσχέδιο, το οποίο  υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία, ξεπερνά με τρόπο ξεκάθαρο και άμεσο, τις αγκυλώσεις του χτες. Αφήνει πίσω του τις αδυναμίες ενός συστήματος που για χρόνια δεν επέτρεπε ούτε την νομιμότητα ούτε τη φυγή προς τα εμπρός.

Συνδυάζει την παραδοσιακή κτηνοτροφία με την επιχειρηματικότητα και δίνει κίνητρα στον Έλληνα κτηνοτρόφο για καθετοποίηση και επέκταση των δραστηριοτήτων του.  Ενισχύει την παραγωγή και την μεταποίηση των προϊόντων του, επενδύοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Έχουμε, άλλωστε, αμέτρητες φορές στο παρελθόν λάβει αφορμές για να επισημάνουμε ότι στο νομό με το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο στη χώρα, οι σταβλικές εγκαταστάσεις παραπέμπουν στην εποχή του μεσοπολέμου. Υπάρχουν, βεβαίως, λαμπρές εξαιρέσεις και αξιέπαινες προσπάθειες, η γενική εικόνα, όμως, είναι απελπιστική, κάτι που ευκόλως μπορεί να εξηγηθεί, αφού, αν μια εγκατάσταση δεν νομιμοποιηθεί, ...προφανώς και δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί για το επόμενο βήμα, αυτό του εκσυγχρονισμού.

Το νομοσχέδιο, λοιπόν, υπηρετεί τον Έλληνα κτηνοτρόφο ενσκήπτοντας στα προβλήματά του και αυτό επιτυγχάνεται ουσιαστικά με μόλις 9 άρθρα.

Οι άξονες είναι οι εξής:

1ον: Προσαρμόζει το νομικό πλαίσιο στις πραγματικές συνθήκες παραγωγής, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ευζωία των ζώων!

⇒ ΕΙΣΑΓΕΙ  για πρώτη φορά στον ορισμό του πρόχειρου καταλύματος, υλικά όπως το πάνελ πολυουρεθάνης και το μπετόν.
Τα υλικά αυτά, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους κτηνοτρόφους, μέχρι σήμερα δεν γίνονταν αποδεκτά από το προηγούμενο πλαίσιο. Οι κτηνοτρόφοι μας τα χρησιμοποιούν, γιατί έχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ως προς τη μόνωση και την τήρηση της υγιεινής, βασικές προϋποθέσεις για τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Αυτό αλλάζει.

⇒ ΔΙΝΕΙ για πρώτη φορά τη δυνατότητα τροποποίησης των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών υγιεινής του ζωϊκού κεφαλαίου ή τον εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα για να κατασκευάσουν αμερκτήρια.

 2ον: Απλοποιεί τις διαδικασίες και χτυπά τη γραφειοκρατία!

⇒ ΕΞΑΙΡΕΙ ρητά τα πρόχειρα καταλύματα από την υποχρέωση βεβαίωσης απαλλαγής από την οικοδομική άδεια.
Αίρει, δηλαδή, κάθε ζήτημα διοικητικού προσκόμματος ή νομικής ερμηνείας, που μέχρι σήμερα μπλόκαρε την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

⇒ ΘΕΤΕΙ ρητή προθεσμία 60 ημερών για την εισήγηση του δασαρχείου σε περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις όπου υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες. Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η πρόβλεψη, δεδομένου ότι παρατηρούνταν τεράστιες καθυστερήσεις και χάσιμο πολύτιμου χρόνου.

⇒ ΚΑΤΑΡΓΕΙ την υποχρέωση υποβολής ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μικρής δυναμικότητας, όταν πρόκειται να εγκατασταθούν ή βρίσκονται ήδη σε περιοχές natura.

3ον: Ελαχιστοποιεί το κόστος για τους κτηνοτρόφους!

⇒ ΜΕΙΩΝΕΙ το πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετων κτιρίων από 20% σε 5% του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης για όσα αυθαίρετα έχουν κατασκευασθεί μετά την 28η.07.2011 στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Επί παραδείγματι: Για μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση 180m2 το πρόστιμο μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 5.500€.
Με τη νέα πρόβλεψη ο κτηνοτρόφος θα πληρώσει, για την ίδια ακριβώς νομιμοποίηση το ¼ του ποσού, δηλαδή, 1.375 ευρώ. Άρα, ...το όφελος είναι τεράστιο για τους κτηνοτρόφους μας.

⇒ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ τα αρχιτεκτονικά σχέδια των πρόχειρων καταλυμάτων με  απλά σκαριφήματα, μειώνοντας το κόστος στο μισό. Αυτό έχει ως παράλληλο αποτέλεσμα και την μείωση του χρόνου για τη σύνταξή τους.

4ον: Ενισχύει την επιχειρηματικότητα

⇒ΔΙΝΕΙ τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους για καθετοποίηση της επιχείρησής τους, αφού θα μπορούν να επεξεργάζονται τόσο τα ζωικά προϊόντα (όπως γάλα, κρέας, αυγά) όσο και τα υποπροϊόντα (απόβλητα για παραγωγή βιοαερίου) ιδιοπαραγωγής τους, είτε εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασής τους είτε σε όμορο ακίνητο, κάτι που μέχρι σήμερα δεν επιτρεπόταν.

⇒ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ σε μια σειρά αλλαγών που αφορούν στις αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από άλλα σημεία ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα:

  • Εξαιρεί τις αποθήκες και τους χώρους στέγασης των εργατών γης από τον λειτουργικό χώρο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τον οποίο μετρούνται οι αποστάσεις.
  • Δίνει τη δυνατότητα μείωσης των αποστάσεων κατά 25%, όχι μόνο στον κτηνοτρόφο, αλλά και στον επιχειρηματία, για παράδειγμα τον βιοτέχνη, τον βιομήχανο, που δραστηριοποιείται πλησίον του κτηνοτρόφου. Με τον τρόπο αυτό εξορθολογίζεται η διαδικασία.
  • Καταργεί την απαίτηση τήρησης απόστασης από τα σφαγεία.

5ον: Ενισχύει τις απομακρυσμένες ακριτικές περιοχές!

Επιτρέπει τη μείωση των αποστάσεων μέχρι 50%, δηλαδή στο μισό απ’ όσο επιτρέπεται μέχρι σήμερα, στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά στα σύνορα της χώρας μας και σε απόσταση έως 10 χιλιομέτρων απ’ αυτά.

Το μεγάλο στοίχημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να κάνει τομές και μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν το παραγωγικό μας μοντέλο και δίνουν αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα των Ελλήνων παραγωγών. Ο Σπήλιος Λιβανός, με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, προχώρησε σε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, που θα δώσει τη δυνατότητα στον Έλληνα κτηνοτρόφο να γίνει, εφόσον το επιθυμεί, όχι μόνο ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, αλλά πρότυπο και επιλογή για τη νέα γενιά.