Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 02 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Ελαιόλαδο: Μύθοι και Αλήθειες

Το ελαιόλαδο είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά μας προϊόντα, καθώς πέρα από την αναγνωρισμένη διατροφική του αξία, η ελαιοκαλλιέργεια περιβάλλεται και από ένα σύνολο κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Εκτός από τα παράγωγα προϊόντα της ελιάς, η μακρόχρονη παρουσία της στον ελλαδικό χώρο συνδέεται με μια ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά όπως η τεχνογνωσία και οι διατροφικές συνήθειες, στοιχεία που αποτυπώθηκαν στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2019 (http://ayla.culture.gr/politismos-elias-kai-elaioladou).

Παρά την παραδοσιακή αυτή σχέση, η παραγωγή του ελαιόλαδου στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη πλήρως συγχρονιστεί με τις επιταγές της επιστήμης και της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προάσπιση τόσο της ποιότητάς του όσο και των συμφερόντων των καταναλωτών.
Σε πανελλαδική μελέτη που διενήργησε ο Ε.Φ.Ε.Τ., στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης «Οι Δρόμοι της ελιάς», σχετικά με τις γνώσεις, τη στάση και τη συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών ως προς την επιλογή, την ασφάλεια και τη νοθεία του ελαιόλαδου και της επιτραπέζιας ελιάς αναδείχθηκαν αρκετές λανθασμένες αντιλήψεις για το ελαιόλαδο.
Σε μια προσπάθεια αποσαφήνισης της αλήθειας γύρω από διάφορους μύθους που το περιβάλλουν και με στόχο τη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών, ο Ε.Φ.Ε.Τ. εξέδωσε την εικονιζόμενη αφίσα με τίτλο: «Ελαιόλαδο: Μύθοι και Αλήθειες».