Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων

Καθορισμός των διαδικασιών εφαρμογής, παρακολούθησης και εποπτείας του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ).

Η διαδικασία εφαρμογής, παρακολούθησης και εποπτείας του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) καθορίστηκε με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Συγκεκριμένα, το ΕΠΣΥΔ εφαρμόζεται στα βοοειδή, τις αίγες, τα πρόβατα και τους χοίρους που βρίσκονται νεκρά εντός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (νεκρά ζώα).

Το ΕΠΣΥΔ δεν εφαρμόζεται:

α) σε περιπτώσεις νεκρών ζώων από νοσήματα που εντάσσονται στην κοινή υπουργική απόφαση περί έγκρισης προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, εκάστου έτους,

β) σε περιπτώσεις νεκρών ζώων εντός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως απόμερες, βάσει του καταλόγου των απόμερων περιοχών για τη χώρα,

γ) σε δύσβατες περιοχές, στις οποίες η πρόσβαση είναι πρακτικά αδύνατη λόγω φυσικής καταστροφής ή θεομηνίας.

Κάθε Περιφέρεια της χώρας μπορεί να καταρτίζει και να εφαρμόζει πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης και άλλων ειδών νεκρών ζώων ή γενικότερα ζωικών υποπροϊόντων, πέραν του ΕΠΣΥΔ, ανάλογα με τις ανάγκες της.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ.