Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 03 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Διατλαντική συνεργασία για τη γεωργία

Ο Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Janusz Wojciechowski και ο Υπουργός Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Tom Vilsack, εξέδωσαν σήμερα την ακόλουθη δήλωση σχετικά με μια πρόσφατα δημιουργημένη πλατφόρμα διατλαντικής συνεργασίας για τη γεωργία, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προκλήσεις της βιωσιμότητας και του κλίματος αλλαγή:

«Η διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της βιωσιμότητας είναι υψίστης σημασίας για τον μετριασμό του σκληρού και δύσκολου μέλλοντος που μας περιμένει ως παγκόσμια κοινωνία. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη τα μέσα διαβίωσης των αγροτών μας από την ακραία καιρική αστάθεια, την ξηρασία, τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές αλλά και άλλα καταστροφικά γεγονότα που απειλούν τις πόλεις και τις κοινότητές μας. Πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση.

Σήμερα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ με μια νέα πλατφόρμα για το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ και τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ για την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών και την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης, καθώς εργαζόμαστε μαζί για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και την επίτευξη κοινών στόχων.

Επιβεβαιώνουμε την αμοιβαία δέσμευσή μας για βιώσιμη και έξυπνη για το κλίμα γεωργική παραγωγή, αναγνωρίζοντας ότι και οι δύο συμμετέχουμε σε πολλαπλούς, αποτελεσματικούς τρόπους για να επιτύχουμε αμοιβαία επιθυμητά αποτελέσματα.

Πιστεύουμε ότι η επιστήμη και η καινοτομία θα επιφέρουν μια πιο βιώσιμη γεωργία. Πρέπει να συνεργαστούμε για να επινοήσουμε συστήματα και λύσεις που είναι καλές για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, καλές για τους καταναλωτές, καλές για τις επιχειρήσεις, καλές για τις κοινότητές μας και καλές για τον πλανήτη μας. Αυτό περιλαμβάνει δίκαιες και ανοιχτές αγορές σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο που ενισχύουν την επισιτιστική ασφάλεια και τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί παγκοσμίως για ενισχυμένη και βιώσιμη παραγωγή, ανακουφίζοντας τη φτώχεια και την πείνα, προστατεύοντας το περιβάλλον μας και αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή. Αυτή η πρωτοβουλία μετασχηματισμού μας παρέχει μια πλατφόρμα για να εργαστούμε συνεργατικά προς αυτούς τους στόχους».