Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αλλαγές σε δικαιούχους και προϋπολογισμό για το Κομφούζιο

1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων και ανάκληση ένταξης πράξεων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Την προσθήκη 207 νέων πράξεων (νέοι δικαιούχοι) και τη διαγραφή 256 πράξεων (δικαιούχων) και, ως εκ τούτου, την ανάκληση ένταξης αυτών στο πλαίσιο 3ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 από το έτος εφαρμογής 2021, αποφάσισε η αρμόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ, η οποία προχώρησε ταυτόχρονα στην τροποποίηση της στήλης «Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη» και «Συνολικός Προϋπολογισμός» 2.440 ενταγμένων πράξεων (παλαιοί δικαιούχοι).

Έτσι, σύμφωνα με τη σχετική τροποποίηση η Απόφαση Ένταξης Πράξεων και Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων αφορά πλέον σε 4.964 δικαιούχους, έναντι των 5.013 πράξεων της αρχικής Απόφασης.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των παραπάνω ενταγμένων πράξεων, όπως τροποποιείται βάσει της νέας απόφασης, ανέρχεται σε 28.563.775,81 €, είναι δηλαδή μειωμένος κατά 1.301.021,51 €.

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση εδώ.