Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αλλαγές και στο πρόγραμμα εναλλακτικής καταπολέμησης ζιζανίων στους ορυζώνες

Αναλυτικά η τροποποιητική απόφαση με όλες τις μεταβολές.

Σύμφωνα με νέα τροποποίηση, την 4η κατά σειρά, της Απόφασης Ένταξης Πράξεων και Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων οι δικαιούχοι που τελικά εντάσσονται στη δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-20 μειώνονται σε 805 έναντι 817 πράξεων που με την προηγούμενη απόφαση είχαν εγκριθεί.

Έτσι, η συνολική Δημόσια Δαπάνη  των παραπάνω ενταγμένων πράξεων όπως τροποποιείται βάσει της νέας απόφασης, ανέρχεται σε 10.338.518,40 €, μειωμένος 279.707,40 € σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό.

Αναλυτικά η σχετική Τροποποίηση ΕΔΩ.