Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2020

Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι σε συνέχεια της χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα 2020 τον Δεκέμβριο του 2020 και τον Ιούνιο του 2021, πραγματοποιήθηκε την 01-10-2021 επεξεργασία χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2020 κατόπιν της ολοκλήρωσης των ειδικών διοικητικών ελέγχων και το κλείσιμο του οικονομικού έτους.

Η επεξεργασία χορήγησης με ημερομηνία 01-10-2021 απεικονίζεται στον κάτωθι πίνα

                                                                                            Πλήθος Γεωργών                                Αξία σε €

Νέοι δικαιούχοι 73 784.771,13
Δικαιούχοι με ανάκληση χορήγησης 415 2.411.002,63
Δικαιούχοι με αύξηση αξίας 60 70.294,16
Δικαιούχοι με μείωση αξίας 3.897 940.739,21

Συνολικά, για το έτος 2020, χορηγούνται δικαιώματα εθνικού      αποθέματος ύψους 44.999.974,86 € σε 24.648 γεωργούς.

Η επεξεργασία της χορήγησης των 24.648 δικαιούχων αποτυπώνεται ανά περιφερειακή ενότητα στον κάτωθι πίνακα:

Οι δικαιούχοι γεωργοί δύνανται να ενημερωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login, όπου αναρτήθηκε η ατομική τους πράξη προσδιορισμού δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εθνικού αποθέματος 2020. Για να είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία  προσωπικού λογαριασμού  από τη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ στην επιλογή “Εγγραφή”.

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών και στο Τμήμα Επιδοτήσεων της Ένωσης Αγρινίου, στα νέα γραφεία του Συνεταιρισμού, δίπλα απ' την τράπεζα (κεντρική είσοδος από Παλαμά).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013 - 69034.