Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Υπομέτρο 4.2: παράταση στις αιτήσεις πρώτης πληρωμής

Νέα τροποποίηση στο πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου για τη “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων”, δίνει παράταση μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022 για ην υποβολή αιτήσεων πληρωμής.

Πιο συγκεκριμένα, η σχετική απόφαση αναφέρει: «Οι δικαιούχοι, το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης πράξης του επενδυτικού σχεδίου υποβάλουν στο ΠΣΚΕ την αίτηση πρώτης πληρωμής. Για τις αιτήσεις στήριξης που εντάχθηκαν στις δράσεις του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 το έτος 2019 που έχουν ήδη εγκεκριμένη 6μηνη παράταση (σύμφωνα με την αρ. 606/133751/25.05.2020 (ΦΕΚ 2096/Β’2020) 7η τροποποίηση της ΥΑ) και το έτος 2020, η 6 προθεσμία υποβολής της αίτησης πρώτης πληρωμής των δικαιούχων μέσω του ΠΣΚΕ, παρατείνεται από τις 31/10/2021 στις 31/01/2022».

Yπενθυμίζουμε ότι η στήριξη στο Υπομέτρο 4.2 έχει στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τελικών ποιοτικών παραγόμενων προϊόντων, με δυνατότητες διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος.

Καθοριστική σημασία για τη στήριξη των επενδύσεων έχει τόσο η διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν κυρίως σε: ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων κλπ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση τροποποίησης, στην οποία εμπεριέχεται και το υπόδειγμα αίτησης πληρωμής ΕΔΩ.